Aware parenting 

Børn og forældre i balance gennem leg og følelsesforløsning.

Et healet barn er afslappet, opmærksomt, kommunikerende og sover godt.

Jeg har siden 2014/15 praktiseret aware parenting, som udarbejdet af Aletha Solter. Denne tilgang til mennesker, følelser, forældreskab og børn har forandret meget i mig. Jeg rådgiver forældre og hjælper til at skabe mere harmoni i familien og forældreskabet.

 

Kort fortalt handler tilgangen om at kunne skabe et familieliv med harmoniske, samarbejdende, empatiske, kompetente børn og voksne. Den er baseret på tankegangen om, at vi kan heale igennem leg og forløsning af følelser gennem gråd og raseri. Tilgangen er imod afstraffelse og konsekvens-pædagogik og tager afstand til adfærdspsykologien ved at møde børn (og voksne) i de følelser de har og forløse dem gennem gråd/raseri eller latter-udløsende leg. Det handler om at lytte med respekt til de følelser barnet har. Tilgangen arbejder med at løse adfærdsproblemer ved at tage fat på de underliggende følelser og behov og anser behov der ikke er mødt, behov for mere information, disconnection, stress og ikke-helet trauma som årsager til svær adfærd hos børn. 

Baggrund

Det første vi gjorde da min søn var født, var at følge vores instinkter. Det betød at vi holdt ham tæt dag og nat, vi ikke lod andre (med undtagelse af nære familiemedlemmer) holde ham de første mange måneder og at jeg på mange måder gik i baby-hi med ham. Jeg var mama, det kunne jeg finde ud af, det her var jeg oprigtigt og helt naturligt god til. I lang tid var vi forældre kun på instinkt, og først senere kom input fra litteratur og eksperter ind i vores liv, og begyndte at skubbe lidt til min selvsikkerhed. I årevis vekslede jeg mellem at føle mig så sikker i min rolle og mine kompetencer som mor og at føle mig usikker og utilstrækkelig. Sidstnævnte var, som jeg ser det nu, i forbindelse med mødet med omverdens krav og de rammer samfundet satte for familielivet. Da jeg afleverede min 13 måneder gamle søn skrigende hver morgen, fem dage om ugen, i vuggestuen, var det ud fra tanken om at 'det er godt for ham og sådan er det jo bare, han vænner sig til det'. 

I 2017 tog vi begge børn hjem. Ud af skole og børnehave (min datter nåede at afprøve institutionslivet i et år). Vi unschooler nu vores børn, for at bruge et begreb nogen måske kender. Men i virkeligheden lever vi bare. Vi er sammen med venner, familie og hinanden og ser enhver oplevelse og situation som en mulighed for læring. Livet er nu og vi tilbringer det sammen og for os er det både værdifuldt og fuld af mening.

Aware parenting er en stor del af hvem vi er, hvordan vi tænker og hvordan vi griber livet an. Når der er problematikker i familien såsom konflikter mellem børnene, så ved vi der foregår noget underliggende, og forsøger at sætte ind med mere connection, f.eks. i form af en til en tid mellem en af os forældre og et af børnene. Vi leger også mange tilknytningslege, som jeg vil forklare lidt mere om nedenfor, som en hjælp til at forløse oplevelser der er blevet til spændinger emotionelt i systemet. Derudover tror vi på at ro i vores familie til bare at være os, så vi kan mærke og give udtryk for de følelser i os der måske kalder på bearbejdning. Vi tænker meget på at have en god tilknytning til vores børn og at familien er det vigtigste sted for dem.

I det hele taget lever jeg et liv hvor jeg forsøger at tænke på hvordan man ville gøre i en tribe, hos oprindelige folk, i kontakt med os selv, hinanden og alt levende omkring os.

Al rådgivning indeholder konkrete løsningsforslag på problematikker i familielivet. Det er min største overbevisning at gennem følelseforløsning, leg og nærvær, kan vi få nogle mere harmoniske dynamikker i familien, som vil give en følelse af mere glæde, samarbejdsvilje hos børnene og lethed i hverdagen.

Jeg tilbyder

14. januar 2017

Hjemmebesøg

Al rådgivning indeholder konkrete løsningsforslag på problematikker i familielivet. Det er min største overbevisning at gennem følelseforløsning, leg og nærvær, kan vi få nogle mere harmoniske dynamikker i familien, som vil give en følelse af mere glæde, samarbejdsvilje hos børnene og lethed i hverdagen.

1100 kr./90 min.

14. januar 2017

Telefonisk 

Via telefon eller Skype belyser vi sammen de problematikker i oplever og jeg vil komme med konkrete løsningsforslag og holde jer kærligt og nærværende i de udfordrende oplevelser.

500 kr./30 min.

14. januar 2017

Skriftlig

Hvis du har spørgsmål som kan klares gennem skriftlig korrespondance, så kan vi sagtens det. Det vil typisk kræve forudgående kendskab til din families problematikker.

200 kr. per spørgsmål

Hvordan aware parenting gør en forskel i familielivet.

.Når vi lytter til vores børns følelser af frustration og magtesløshed, deres raserier og vredesudbrud med kærlig medfølelse og lytter til deres oplevelser af at være blevet udsat for tvang eller magt over (også af os), forløser de følelser af magtesløshed og vrede, som ellers kunne komme til udtryk som aggression. Det betyder at børnene er mere i balance, vil samarbejde bedre og være mere villige til at gøre det der kræves af dem. Endeligt betyder det at familielivet ganske enkelt bliver mere harmonisk. 

Det betyder også at børn vil føle sig bedre tilpas i deres egne kroppe, fordi der ikke er ophobede følelser der fylder og tynger.


Når vil tilbyder et kærligt og medfølende miljø til børn og hjælper dem til at vide at de er elsket ubetinget, at de er elskelige og ER kærlighed, føler de sig også fyldt op rent kropsligt. Det giver børnene større modstandskraft overfor de udfordringer livet uundgåeligt vil byde. Og når de oplever rent faktisk at blive elsket uanset hvad, úanset hvordan de opfører sig eller hvad de siger, hvilke følelser de har brug for at udtrykke, så vil de få en stærkere selvfølelse og en større tillid til kærligheden, deres relationer og deres egen formåen i verden.

Når vi lytter til vores børns smertefulde følelser med kærlig medfølelse, også deres gråd og raseri, er der mindre behov for at undertrykke og dissociere f.eks. gennem overforbrug, misbrug og andre adfærdsmønstre. Det betyder også at der ikke vil være samme behov for teenage-oprør eller afstandstagen til sine forældre, når børn vokser op med at blive rummet, holdt og accepteret og elsket i alle deres følelser. 

Når vi rummer og støtter vores børn i alle deres følelser, healer vi også os selv og gamle smerter som stammer fra vores egen barndom. Alle de gange vi har pakket vores følelser væk, ikke er blevet rummet i vores raseri eller har skullet stoppe med at græde, dem heler vi, når vi hjælper vores barn igennem tilsvarende situationer. Og det er en vigtig del af aware parenting, at vi også møder os selv med kærlig medfølelse og rummelighed, så vi selv kan give slip på alt det der har bygget sig op i os.

Hvordan denne tilgang også gør en forskel i verden i et bredere perspektiv

Når vi hjælper vores barn til at have en tryg tilknytning til os, overføres den dybfølte oplevelse af connection, tillid og fysisk intimitet til alle andre relationer - både med andre mennesker, levende væsener og hele verden. Som vi behandler barnet, vil barnet behandle verden. Derfor er der behov for et radikalt skifte i den menneskelige bevidsthed væk fra seperation og adskillelse til en forståelse af vores forbundethed med alle mennesker, levende væsener og alt der er liv. Et trygt tilknyttet barn vil hjælpe med denne forandring. 

Børn der har færre akkumulerede følelser og mindre familie-relateret bagage at deale med, har en større emotionel og fysisk kapacitet at tilbyde andre, gøre en forskel i verden og til at forholde sig til og tage sig af planetens presserende udfordringer.

 

Jo mere vi ser hvem vores barn virkelig er, og spejler dette tilbage til dem, jo mere vil deres personlighed være et spejlbillede af deres sjæl. Det betyder at deres sande selv og deres personlighed er på linje. Jo mere vi støtter barnet i dets interesser, passioner og talenter, jo mere frie er de til at dele de gaver med verden. 

Jo mere vi ser barnets sande kærlige og elskende natur, jo mere vil barnet forstå at det er kærlighed og vil se verden som sådan. Når børn vokser op i et mindre dømmende miljø, og i stedet taler kærlighedens sprog, vil være mindre dømmende selv og på den måde være bedre i stand til at forstå og connecte med hinanden og andre fremfor at dømme.

 

Inspireret af Marion Rose, Transformation through mothering

Mama, doula, aware parenting, doTERRA, sacred sisterhood 

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Facebook Icon